disclaimer

 

De kinderboeken van Ellefke

De Ellefke-reeks bestaat uit Berregse Prenteboekskes, een serie (voor)leesboekjes geschreven in het Bergs en bedoeld voor jonge kinderen. Ze zijn daarnaast ook leuk voor verzamelaars en iedereen die houdt van (Bergs) dialect.

In november 2010 verscheen het deel De nuuwe vriende van de Peperbus. De uitgave van dit deel is tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporatie Wonen West-Brabant (WWB), thans onderdeel van Stadlander. De corporatie richt zich op duurzaam wonen in de wijken en de kernen waarbij de mensen centraal staan; de verhaallijn van dit deeltje sluit aan op deze doelstellingen van WWB/Stadlander.

'De nuuwe vriende van de Peperbus' is nummer twee in de reeks. Een veelgehoorde reactie is: "Nummer twee? En hoe zit 't dan met nummer één?"

Geen zorg. Nummer één, getiteld De Nar leer Krablòòpe, ligt inmiddels ook bij de verkoopadressen. Andere titels zijn in voorbereiding.

Beide boekdeeltjes kosten 9,50 euro per uitgave.

Het is ook mogelijk om online boekjes te bestellen. Daarbij worden portokosten in rekening gebracht.